Over ons

Het douanerecht regelt het grensoverschrijdende goederenverkeer. Bij het in en uitvoeren van goederen speelt een aantal zaken een grote rol, zoals onder andere de tariefindeling, de oorsprong en de douanewaarde van de goederen. Over deze zaken kunnen er geschillen ontstaan met de Douane.  De Douane kan douanerechten navorderen en daarbij boetes opleggen. Indien er volgens de Douane te weinig douanerechten zijn betaald, ontvangt u een uitnodiging tot betaling (UTB). Hiertegen kan bezwaar ingediend worden.

U kunt ook strafrechtelijk in de problemen komen, bijvoorbeeld bij namaakgoederen en andere illegale goederen. Ook in deze strafrechtelijke procedures waarbij u met de FIOD te maken krijgt, kunnen wij u bijstaan. In dergelijke zaken hebben wij veel ervaring.

Onze bijstand is oplossingsgericht waarbij de kosten en baten van de procedures goed in de gaten worden gehouden.  U kunt daarbij kiezen voor een vast tarief. Een vast tarief heeft het voordeel dat u weet waaraan u toe bent en niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Zzowel Arkesteijn als Van den Boogert zijn meer dan 20 jaar advocaat. Ze zijn creatief, strategisch en doortastend.  Beiden hebben de Post Master EU Customs Law gevolgd aan de Erasmus Universiteit.